Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Người viết
  Bài viết
 • #1069
  apsuat.vn
  Quản lý

  Thợ Cơ Khí Giàn DH-01

  Công Ty TNHH MTV Điều Hành Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí Trong Nước (Lô 05.1a)
  Thành phố Hồ Chí Minh
  12 ngày trước
  Toàn thời gian
  • Hàng ngày thực hiện các công việc vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị có liên quan đến lĩnh vực cơ khí trên giàn ĐH-01 và ĐH-02, đảm bảo việc sản xuất an toàn, liên tục và hiệu quả.
  • Báo cáo kịp thời kết quả công việc đã thực hiện, các trở ngại hoặc các vấn đề liên quan đến công việc cần lưu ý. Ghi nhật ký công tác vào mỗi cuối ngày, viết thẻ theo dõi công việc (JOBCARD) sau khi kết thúc công việc.
  • Thợ cơ khí làm việc trên giàn DH-01 và DH-02 phải đảm bảo tốt nhiệm vụ trực ca theo sự phân công của Trưởng bộ phận cơ khí.
  • Phối hợp làm việc với các bộ phận khác khi có yêu cầu, tham gia các nhóm ứng cứu khẩn cấp (đội chữa cháy, sơ cứu) theo sự phân công của giàn. Báo cáo kịp thời nếu phát hiện những tình huống, hiện tượng nguy hiểm có thể xảy ra gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thiết bị và môi trường.
  • Luôn đảm bảo mọi công việc được thực hiện tuân thủ theo hệ thống quản lý công việc (MSM) của giàn DH-01&DH-02. Chấp hành tốt các quy chế và qui định an toàn, kỷ luật lao động của Công ty, có trách nhiệm nhắc nhở mọi người cùng thực hiện và duy trì tốt kỷ luật lao động.
  • Đối với thợ cơ khí kiêm nhiệm chức danh thợ hàn: Làm việc như một thợ cơ khí. Ngoài ra còn thực hiện các công việc hàn cắt khi có yêu cầu, theo sự chỉ đạo của TBP cơ khí. Tuân thủ các quy định đối với thợ hàn

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.