Monthly Archives: Tháng Năm 2024

CHỨNG CHỈ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP – CERTIFICATE EQUIPMENT INDUSTRIAL – Certificate of Conformity Explained

“Giấy chứng nhận tuân thủ”, “Giấy chứng nhận tuân thủ” hoặc “CoC” là tài liệu do nhà sản xuất hoặc nhân viên được chỉ định cấp có thẩm quyền đảm bảo với khách hàng hoặc người mua rằng sản phẩm đã được sản xuất với kết quả thử nghiệm cho thấy tuân thủ các tiêu […]

GỌI NGAY (0858.0000.85)